Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olophrum recticolle Scheerpeltz, 1929
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Europejski gatunek górski, dość rzadko i sporadycznie, najczęściej lokalnie spotykany w Alpach, Sudetach i Karpatach. Z Polski znany tylko z Sudetów Zachodnich, gdzie sięga do wysokości około 1400 m. n.p.m. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Karpatach odnoszą się do stanowisk w słowackich Niżnych Tatrach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.