Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bledius (Hesperophilus) pusillus Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej Europie, nadto notowany z Danii, Holandii, Francji i północnych Włoch. Wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk tylko w trzech krainach oraz ogólnikowo z Pobrzeża Bałtyku. Występuje na piaszczysto-gliniastych miejscach nad brzegami rzek i jezior, na wilgotnych ścianach dołów po wydobytej glinie lub marglu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: bez miejscowości (Kuhnt 1912); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kraatz 1869c, Horion 1963); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923, Szujecki 1968); Pieniny: Krościenko (Horion 1963); «Pomorze» (Seidlitz 1889, Jakobson 1908, Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951)