Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thinobius (Thiphonilus) petzi Bernhauer, 1908
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek obejmujący swym zasięgiem obszary górzyste i podgórskie w środkowej i południowo-wschodniej Europie. W Polsce odkryty przed 60 laty na jednym tylko stanowisku i od tego czasu powtórnie nie znaleziony. Warunki ekologiczne słabo poznane, poławiany pod napływkami na pobrzeżach wód płynących.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1915, Kolbe W. 1916b, Horion 1935, Walles 1936)