Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenus (Hemistenus) umbratilis (Casey, 1884)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek północnoeuropejski; wykazywany z Anglii, Fennoskandii, Karelii, Łotwy, Danii i północnych Niemiec, w Szwecji dociera za kołem polarnym do najdalszych północnych krańców. W Polsce stwierdzony na dwu stanowiskach mazurskich na podstawie pojedynczych osobników złowionych wśród szczątków roślinnych na brzegu stawu w grądzie niskim. Żyje w środowiskach wilgotnych, głównie w strefie przybrzeżnej wód, również morskich.
[tom 6]
Rozmieszczenie gatunku poznane niedostatecznie, notowany dotychczas z Anglii, Danii, Szlezwik-Holsztynu, okolicy Hamburga, Fennoskandii i Półwyspu Kolskiego, nadto znany z Ameryki Północnej. Ogólnikowo wykazany z Prus, w Polsce dotychczas nie stwierdzony, ale istnieje możliwość odkrycia go w północnej części kraju (Szujecki 1961).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Prusy» (Puthz 1971); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Borecka (Majewski T. 1994, Majewski T. [2] 1997c), okolice Czerwonego Dworu koło Kowali Oleckich (Majewski T. 1994); Polska (Lucht 1987); «Pomorze» (Lohse i Lucht 1989)