Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rugilus mixtus (Lohse, 1956c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek niedawno opisany o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym i wymaganiach ekologicznych. Znany z nielicznych stanowisk górskich i podgórskich w Austrii, Wirtembergii, Bawarii, Saksonii, Czechosłowacji i Polski; na pewno szerzej rozmieszczony w środkowej i południowej Europie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Horion 1965)