Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Othius crassus Motschulsky, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek obejmujący zasięgiem tereny górzyste w południowo-wschodnich Alpach, Karpatach Wschodnich i Południowych oraz na Kaukazie. W Polsce znany zaledwie z kilku stanowisk. Występuje w ściółce, pod mchem i opadłym listowiem w środowiskach leśnych, zwłaszcza w lasach bukowych i zaroślach olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1938, Walles 1936, Horion 1965, Szujecki 1976); Bieszczady (Szujecki 1970, Szujecki 1976)