Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gabrius exspectatus Smetana, 1952
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, wykazany dotychczas z nielicznych stanowisk w Fennoskandii, wschodniej Europie, na Półwyspie Bałkańskim i w Azji Mniejszej. W Polsce znany od niedawna tylko z dwu krain. Żyje pod odstającą, zmurszałą i wilgotną korą, zwłaszcza na pniach leżących i na pniakach drzew, zarówno iglastych jak i liściastych. Niekiedy znajdowany w ściółce, murszejącym drewnie i wśród mchów porastających stare drzewa.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 7 Beskid Zachodni Jaworzyna Krynicka Szujecki 1969
KFP 7 Bieszczady Szujecki A.*
KFP 7 «Beskidy» Smetana 1952

Uwagi:
«Beskidy»: — terra typica! dla Gabrius exspectatus Smet.