Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gabrius velox Sharp, 1910
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek występujący głównie w zachodniej i środkowej Europie, na północ sięgający do Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Karelskiej ASRR. W Polsce jest chrząszczem rzadko spotykanym, łowionym jedynie na dwu stanowiskach nizinnych. Gatunek wilgociolubny, zasiedlający pobrzeża wód, tereny bagienne i torfowiskowe oraz mokradła leśne. Poławiany pod szczątkami roślinnymi, napływkami, wśród torfowców (Sphagnum Ehrh.) i mchów wilgotnych, porastających stare, drewniane budowle nadwodne.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.