Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) nigrocaeruleus Fauvel, 1876
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony w południowej, zachodniej i środkowej Europie, notowany poza tym z Anglii i jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Żyje w podziemnych gniazdach drobnych ssaków, zwłaszcza kretów, rzadziej myszy, szczurów, chomików i susłów. Postacie dorosłe poławiane również w próchnie drzew, pod zmurszałą, odstającą korą i przy wyciekającym soku z pni drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Horion 1951); Pojezierze Pomorskie: Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936, Horion 1965); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1913, Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1921, Kolbe W. 1928, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1929l, Polentz 1936f); Górny Śląsk (Polentz 1937, Polentz 1938); Sudety Zachodnie (Polentz 1936f); Sudety Wschodnie (Polentz 1936f); Beskid Zachodni: Strumień (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1938, Walles 1936, Horion 1965); Bieszczady (Szujecki A.*); «Śląsk» (Arndt 1924, Horion 1951, Horion 1965, Koch C. 1960)