Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sepedophilus marshami (Stephens, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, notowany z nielicznych stanowisk niżowych oraz górskich w północnej i środkowej Europie oraz Tunezji. Występowanie w Polsce, wymagania ekologiczne oraz morfologię Sepedophilus marshami (Steph.) w porównaniu z Sepedophilus testaceus (Fabr.) omawia A. Szujecki (1969).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Jastrzębia Góra (Szujecki 1969); Pojezierze Pomorskie: Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1969, Szujecki 1971); Podlasie: okolice Bielska Podlaskiego (Szujecki A.*); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki 1969); Polska (Horion 1967)