Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Myllaena gracilis (Matthews, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w zachodniej i środkowej Europie, notowany ponadto z nielicznych stanowisk w Finlandii, południowej Skandynawii, w północnych Włoszech oraz w Rumunii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych. Znajdowany w olszynach, na wilgotnych łąkach i torfowiskach wśród mchów, kęp turzyc — Carex sp. i wełnianki — Eriophorum sp., w miejscach wilgotnych, w próchnicy i pod opadłymi liśćmi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1871, Czwalina 1872); Pojezierze Mazurskie: Pisz, Jedwabno woj. Olsztyn (Horion 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Linie woj. Toruń (Skwarra 1929), Słubice (Horion 1967); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Kolbe W. 1909, Kolbe W. 1919, Gerhardt 1910, Polentz 1943); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1969); Sudety Zachodnie: Brachów (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Strumień, Cieszyn (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912)