Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phymatura brevicollis (Kraatz, 1856c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie znany z Fennoskandii, Karelii i środkowej części kontynentu, na południe dociera do Banatu i Siedmiogrodu. Wszędzie, również w Polsce, nadzwyczaj rzadko znajdowany — w Polsce nie obserwowany od przeszło 50 lat. Żyje w lasach pierwotnych, głównie na starych pniach świerków i jodeł porośniętych mchami, porostami i hubami, zwłaszcza z rodzaju żagiew —Polyporus (Mich.) Fr.; rzadziej spotykany na drzewach liściastych, będących domieszką drzewostanu iglastego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Tenenbaum 1931, Horion 1967); Sudety Zachodnie (Kraatz 1856c, Rottenberg 1864, Schwarz E. 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Horion 1967); Sudety Wschodnie (Gutfleisch 1859, Bach 1860, Schwarz E. 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924, Scholz R. 1929f); Beskid Zachodni (Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1938, Horion 1967); Pieniny (Tenenbaum 1931, Horion 1967); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Neumann 1907, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Gerhardt 1907, Gerhardt 1909)

Uwagi:
Sudety Zachodnie: Wambierzyce — locus typicus! dla Bolitochara brevicollis Kraatz