Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amischa decipiens (Sharp, 1869b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią i środkową część Europy, ponadto sporadycznie wykazywany z nielicznych stanowisk w Danii i południowej Skandynawii. Z Polski znany tylko z jednego stanowiska na podstawie samicy znalezionej w roku 1893. Występuje na terenach nizinnych i w górskich dolinach rzecznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Ogród Saski (Szujecki 1968)