Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Evanystes (Ditroposipalia) tenenbaumi (Bernhauer, 1940)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Z Polski omyłkowo wykazany na podstawie danych, odnoszących się do terenu obecnie spoza naszych granic. Gatunek opisany na podstawie jednego okazu samca znalezionego w Wołczkowie na Podolu (Ukraińska SRR) przez Sz. Tenenbauma w dniu 17 VI 1953 pod opadłymi liśćmi leszczyny.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska Południowa (Benick i Lohse 1974); Polska Południowo-Zachodnia (Horion 1951)