Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plataraea elegans (Benick, 1934)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek występujący w południowo-wschodniej Europie i w południowo-wschodniej części środkowej Europy. Wszędzie, również w Polsce, rzadko notowany, znany u nas tylko z jednej miejscowości. Warunki ekologiczne nie znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Bolków (Polentz 1942); Polska (Benick 1935, Horion 1935); «Śląsk» (Kraatz 1856c, Benick 1934, Horion 1951)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Atheta elegans Benick.