Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Philhygra) sequanica (Brisout, 1859)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek znany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w Niemczech, Austrii, Czechach, na Morawach i Słowacji, notowany ponadto z Francji, Sardynii, Bośni, Serbii i Adrianopola w Turcji. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w dorzeczu Odry nie była jeszcze podstawą do zaliczenia omawianego gatunku do fauny Polski. Prawdopodobieństwo jego występowania u nas zostało potwierdzone obecnie na podstawie jednego okazu złowionego w Bielinku. Występuje w detrytusie na piaszczysto-szlamistych pobrzeżach jezior i większych rzek.
[tom 8]
Gatunek znany z nielicznych stanowisk w południowej i środkowej części Europy, W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony — istnieje jedynie ogólnikowa wzmianka A. Horiona sprzed prawie 40 lat o występowaniu w «dorzeczu Odry». Prawdopodobne wydaje się znalezienie tego gatunku u nas na terenach zachodnich, gdyż notowany jest z sąsiadującej z nimi Brandenburgii (Horion 1951). Poławiany nad jeziorami i na pobrzeżach większych rzek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
«Dorzecze Odry» (Horion 1949b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Borowiec 1990)