Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ilyobates subopacus Palm, 1935b
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek znany głównie ze środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, południowej części Fennoskandii oraz Karelskiej ASRR. Notowany też z północnej Jugosławii, Kaukazu i Syberii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany tylko z trzech krain. Zasiedla tereny otwarte, gdzie występuje na glebach wilgotnych; masowo poławiany bywa na uprawnych glebach gliniastych pod pojedynczo stojącymi drzewami. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, napływkami i wśród mchów; w zimie niekiedy w gniazdach kretów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje (Ihssen 1937); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Ihssen 1934), Szeroki Bór w Puszczy Piskiej (Szujecki 1966); Dolny Śląsk: Pawłowice Wielkie koło Wrocławia (Goos M. 1973); Polska (Walles 1936)