Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestinus) carnivorus Fabricius, 1775
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek zamieszkujący Amerykę Północną i Południową, skąd został zawleczony do wielu miast europejskich, gdzie jednak nie zaaklimatyzował się na stałe. W Polsce był zawleczony przed wojną do Sopotu, lecz się tam nie utrzymał (mroczkowski 1975). Z uwagi na większe wymagania termiczne, jakie potrzebuje do swego rozwoju, nie jest znajdowany na swobodzie w krajach o klimacie umiarkowanym. Żeruje na suchych produktach pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza na skórach i suszonym mięsie. Dorosłe larwy przed przepoczwarczeniem rozpraszają się i często drążą chodniki i komory poczwarkowe w drewnie budynków, powodując niekiedy poważne szkody.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Sopot Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b