Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestinus) coronatus Steven in Schönherr, 1808
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony we wschodniej części Podobszaru Śródziemnomorskiego. W Polsce był notowany tylko z jednej miejscowości, dokąd został przypadkowo zawleczony w torfie entomologicznym z północy Indii. Z uwagi na wymagania termiczne nie zaaklimatyzował się u nas.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Piotrków Trybunalski (Śliwiński 1960b, Mroczkowski 1975)