Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trogoderma angustum (Solier, 1849)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek pochodzący z Chile, skąd ze zbożem i zbiorami owadów został zawleczony do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Europy. Według M. Mroczkowskiego (1956) pierwszy pojaw w Europie zaobserwowano w 1921 r. w Szczecinie, gdzie gatunek ten utrzymał się do 1924 r. i potem wyginął. Notowano go poza tym z RFN, Szwecji, Danii i Finlandii - w niektórych miastach zaaklimatyzował się na stałe, na przykład w Berlinie i Sztokholmie jest spotykany corocznie w mieszkaniach. Omawiany gatunek nie jest, jak dotąd stwierdzono, stałym elementem naszej fauny. Bionomia i znaczenie gospodarcze są słabo poznane. W Europie chrząszcz ten występuje w magazynach, mieszkaniach i zbiorach entomologicznych. Postacie dojrzałe spotykano głównie w maju i czerwcu. Larwy żywią się suchym pokarmem pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Żerowanie obserwowano na suszonym mięsie, włosiu, pierzu, wełnie, martwych owadach, ziarnach zbóż, orzechach laskowych, słodkich migdałach i czekoladzie.
[tom 22]
Ojczyzną tego gatunku jest Chile, skąd bywa zawlekany z artykułami spożywczymi i zbiorami entomologicznymi do wielu krajów europejskich, gdzie występuje tylko jako synantrop w magazynach, sklepach z żywnością, mieszkaniach, muzeach, zwłaszcza w zbiorach entomologicznych. Wykazywany dotychczas z Fennoskandii, Danii, krajów Beneluksu, Niemiec i Polski. Z powodu krótkotrwałego występowania w Szczecinie w latach 1921-1924 nie był zaliczony do fauny krajowej. Obecnie odkryty na pojedynczych stanowiskach w pięciu krainach. Z uwagi na wymagania termiczne Trogoderma angustum (Sol.) nie ma szans rozwoju na terenie otwartym. Natomiast w pomieszczeniach ogrzewanych może wywodzić wiele pokoleń w ciągu dziesiątków lat, jak to stwierdzono w zbiorze dydaktycznym owadów Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Według naszego poglądu, chrząszcz ten, importowany, nie żyjący u nas w warunkach naturalnych, synantrop, nie może być zaliczony jako stały element, do fauny Polski.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Bunalski 1997d); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Kubisz i Szwałko 1994); Puszcza Białowieska: Białowieża (Kubisz i Szwałko 1991, Mroczkowski*); Dolny Śląsk: Wrocław (Kania 1991); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Kubisz i Szwałko 1994); Polska (Lucht 1987); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kleine 1940, Mroczkowski 1956, Horion 1960b, Schürmann 1970)