Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malachius affinis Ménétries, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowej i w południowo-wschodniej części Europy Środkowej, wykazywany ponadto z Syberii, Zabajkala, Kaukazu, Turkiestanu, Iranu i Tybetu. W faunie Europy Środkowej reprezentuje element pontyjski. W Polsce nie został stwierdzony w sposób wiarygodny. Wprawdzie P. Fejfer (1924) podał wzmiankę, że „Jeden egzemplarz złapałem w Ojcowie 14 VI 1913. Jeden okaz z Bolechowa tego rzadkiego gatunku, ofiarował mi ze swej kolekcji E. Patkiewicz.", to jednak w zbiorze F. Fejera, przechowywanym w Instytucie Zoologii Pan w Warszawie, brak okazu dowodowego z Ojcowa, chociaż znajduje się okaz z Bolechowa (stanowisko to znajduje się w Ukraińskiej SRR) - (B. Burakowski*). Jest chrząszczem ciepłolubnym, zasiedlającym tereny stepowe i zbocza kserotermiczne.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Fejfer F. 1924)