Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malachius spinipennis Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Rozsiedlony w Europie południowej i południowo-wschodniej, wykazywany też z Kaukazu, Armenii oraz Azji Zachodniej. W Polsce należy do wielkich rzadkości - jest znany dotychczas tylko z jednego stanowiska. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne wzmianki o występowaniu omawianego gatunku na Pobrzeżu Bałtyku są niewiarygodne i według A. Horiona (1953) oparte prawdopodobnie na błędnym oznaczeniu okazów. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są poznane. Postacie dojrzałe poławiano na krzewach i roślinności zielnej rosnących na ciepłych stanowiskach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Mielno woj. Koszalin (Labler 1920, Kleine 1940); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Horion 1953); «Śląsk» (Jakobson 1911)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowisko wątpliwe