Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ebaeus ater Kiesenwetter, 1863
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek znany z Bułgarii, Siedmiogrodu, Krainy w Jugosławii, Albanii, Austrii, Słowacji i Beskidów na Morawach. W Polsce nie został dotychczas z całą pewnością stwierdzony. Dane z końca ubiegłego wieku o występowaniu na Śląsku Dolnym nie znalazły później wiarygodnego potwierdzenia i J. Gerhardt (1910) nie uwzględnił omawianego gatunku w spisie chrząszczy śląskich.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1889, Gerhardt 1898); «Śląsk» (Jakobson 1911)