Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ebaeus rufipes Moravitz, 1861
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany z Rumunii, Ukraińskiej SRR, Kaukazu i Turkmeńskiej SRR. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Polsce opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza naszą granicą wschodnią. Bionomia nie znana; postacie dojrzałe na Podolu były poławiane na bylicy - Artemisia L. w maju-sierpniu, niekiedy licznie, w setkach okazów (Tenenbaum 1938).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.