Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek szeroko rozpowszechniony w Palearktyce, występujący w całej Europie aż do najdalszych krańców północnych. Jest to jeden z najczęściej spotykanych gatunków biedronek. Występuje w najróżnorodniejszych środowiskach, zarówno suchych, jak i wilgotnych. W jesieni gromadzi się licznie w młodnikach sosnowych i na suchych roślinach. Zimuje w ściółce, wśród mchów i pod opadłym listowiem. 
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
W Polsce gatunek pospolity, wykazywany ze wszystkich krain (prócz Wzgórz Trzebnickich, Sudetów Zachodnich i Wschodnich, Kotliny Nowotarskiej i Pienin), z niektórych krain notowany wielokrotnie przez licznych autorów.
Pojezierze Pomorskie: Sowno - locus typicus! dla C. quinquepunctata ab. Kniephofi Hänel.