Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Coccinella saucerottii lutshniki Dobzhansky, 1917
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek szeroko rozsiedlony od południowo-wschodniej Polski, Czechosłowacji, rumuńskich Karpat przez Azję Mniejszą aż do Zabajkala. Gatunek ten tworzy trzy podgatunki, których rozmieszczenie, charakteryzujące się dużymi dysjunkcjami, nie jest dokładnie ustalone. Omawiany podgatunek notowany jest z Polski, Czechosłowacji, Ukrainy, Rumunii, Pamiru i obszaru nad dolnym Jenisejem. Stanowisko z okolic Przemyśla jest najbardziej wysunięte na północny zachód w ogólnym obszarze rozsiedlenia gatunkowego. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane. Poławiano go na iwach rosnących nad rzekami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Bielawski 1957, Bielawski 1959, Horion 1961, Fürsch 1967); «Karpaty» (Mader 1927)