Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Alosterna erythropus ingrica (Baeckmann, 1902)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Podgatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu. Zasiedla głównie Europę Wschodnią, docierając do Uralu Południowego. Notowano go poza tym z jednego stanowiska na Słowacji. Podgatunek nominotypowy występuje na Ałtaju. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, znalezionym tylko w Puszczy Białowieskiej. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Galicji opierała się na danych odnoszących się do stanowiska leżącego poza naszą granicą (Stanisławów w Ukraińskiej SRR). Omawiany chrząszcz jest ekologicznie związany z drzewami liściastymi. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i są poławiane do lipca. Niższe stadia rozwojowe i cykl życiowy dotychczas nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.