Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący głównie południowo-wschodnią Europę, na zachód docierający do południowego Tyrolu, a na północ przez Węgry i Austrię do Czechosłowacji. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony, a najbliższe jego stanowiska leżą na Morawach i w Słowacji. Dawne wzmianki, sprzed przeszło 150 lat, o występowaniu na Śląsku nie znalazły później potwierdzenia. Występuje na stanowiskach o charakterze stepowym, na glebach piaszczystych i gliniastych pokrytych rzadką roślinnością trawiastą, niekiedy na miedzach lub poboczach pól uprawnych. Bionomia tego gatunku jest poznana niedostatecznie. Postacie dojrzałe ukazują się wczesną wiosną i są spotykane do połowy lipca.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1830); «Śląsk» (Weigel 1806, Kelch 1830)