Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcadion arenarium (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu ogólnym, notowany dotychczas z Krymu, Bułgarii, Jugosławii i Włoch. Wzmianka sprzed kilkudziesięciu lat, że gatunek ten «Pojawia się dość rzadko po lewej stronie Bugu» nie znalazła później potwierdzenia. W Polsce, również w pozostałych krajach środkowej Europy, z całą pewnością nie był stwierdzony. Występuje na glebach z dużą zawartością wapnia oraz na skalistych zboczach wapiennych. Bionomia tego gatunku nie jest znana. Imagines ukazują się w maju i były obserwowane do połowy czerwca.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska: po lewej stronie Bugu (Hildt 1917); «Śląsk» (Weigel 1806)