Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcadion equestre (Laxmann, 1770)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje Grecję. Bułgarię, Rumunię, południowe Węgry, Mołdawię, zachodnią Ukrainę i Azję Mniejszą. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jedyne dwie wzmianki sprzed 70 lat o występowaniu tego chrząszcza na Wyżynie Lubelskiej i po lewej stronie Bugu są niewiarygodne. Występuje na terenach o charakterze stepowym silnie nagrzewanych przez słońce, na glebach z rzadko rosnącą roślinnością trawias­tą, niekiedy pokrytych rzadkimi krzewami. Bionomia nie jest poznana. Postacie dojrzałe pojawiają się w końcu marca albo w kwietniu i spotykane są do czerwca.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: Puławy, Chełm (Pax 1918b); Polska: lewa strona Bugu (Hildt 1917)