Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcadion holosericeum Krynicki, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony od południowo-wschodniej Polski, Wołynia, zachodniej Ukrainy, Mołdawii i wschodniej Rumunii aż po zachodnie Przyurale, docierający na północ do około 54° szer. geogr. We wschodniej części swego areału zamieszkuje tereny stepowe, lasostepy oraz południową część strefy leśnej. W Polsce zasiedla ciepłe stanowiska w czterech krainach południowo-wschodnich. Występuje na różnych glebach, od czarnoziemów do gleb piaszczystych i wapiennych, pokrytych roślinnością trawiastą, a nawet rzadką drzewiastą i krzewiastą. Postacie dojrzałe spotykano od połowy kwietnia do końca lipca na nasłonecznionych zboczach i skarpach, miedzach, ugorach, usypiskach wapiennych, a nawet w świetlistych dąbrowach i na polach uprawnych. Cykl rozwojowy nie jest poznany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: okolice Chełma (Pax 1918b, Ciszkiewicz 1925, Kuntze R. 1930, Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1931c, Kuntze R. 1936d, Kuntze R. 1939, Kuntze i Noskiewicz 1938, Burakowski 1957), Puławy i okolice (Taczanowski 1878, Hildt 1917, Pax 1918, Horion 1974), Krasnystaw (Noskiewicz 1925, Kinel i Noskiewicz 1930), Gródek koło Hrubieszowa (Szymczakowski 1965, Skuratowicz i Urbański 1953); Roztocze: Zwierzyniec, Kosobudy (Fijałkowski i Izdebski 1959, Strawiński 1958); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Jabłoński 1869), Zarzecze koło Jarosławia (Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919, Kuntze i Noskiewicz 1938, Burakowski 1957), Jarosław (Kinel i Noskiewicz 1930, Horion 1974, Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1931c, Kuntze R. 1936d, Kuntze R. 1939); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925, Trella 1939b, Kinel i Noskiewicz 1930, Kuntze i Noskiewicz 1938, Burakowski 1957, Horion 1974), Winna Góra pod Przemyślem (Trella 1938b, Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1931c, Kuntze R. 1936d, Kuntze R. 1939), Wola Węgierska, Pruchnik i Czelatycze koło Jarosławia (Śliwiński i Lessaer 1970), Węgierka koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884)