Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Monochamus rosenmuelleri (Cederhielm, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony w Fennoskandii, w północno-wschodniej części Europy, na Syberii oraz w północnych obszarach Mongolii, Chin, Korei i Japonii, sięgający na północ poza koło podbiegunowe, prawie do granicy rozmieszczenia lasów iglastych. Na podstawie chrząszczy z drewna importowanego z terenów wschodnich notowany z Danii, Frankonii w RFN i Wysp Brytyjskich. W Polsce dotychczas znany tylko z Puszczy Białowieskiej, co wiąże się z północno-wschodnim zasięgiem świerka, który jest drzewem żywicielskim dla larw tego chrząszcza. Zasiedla drzewostany iglaste. Rozwój larwalny odbywa głównie w świerkach — Picea Dietr., rzadziej jodłach — Abies Mill. i sosnach — Pinus L. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i występują do sierpnia, a największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. Chrząszcze po opuszczeniu miejsc lęgowych wzlatują w korony drzew, gdzie odbywają żer uzupełniający, karmiąc się tkankami młodej kory. W ciągu życia powracają kilkakrotnie na żerowiska w koronach drzew. Larwa żeruje początkowo w korze i pod korą, a po zimowaniu wdrąża się w drewno. Przepoczwarczenie następuje po drugim przezimowaniu larwy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieża (Ciszkiewicz 1925, Kuntze R. 1936, Schmidt G. 1937, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Horion 1974, Gutowski 1985), Białowieski Park Narodowy (Karpiński 1948b, Karpiński 1954c, Okołów 1968b), Podcerkiew koło Hajnówki (Łoś K.*), Leśna (Śliwiński Z.*); Polska (Dominik 1955b); Polska północno-wschodnia (Schnaider Z. 1954); Polska Wschodnia (Plavilstshikov 1958); Polska Południowa (Sierpiński 1985); «Prusy» (Czwalina 1885)

Uwagi:
Polska Południowa: drewno importowane