Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agapanthia cynarae (Germar, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący zachodnią część Afryki Północnej i Europę Połud­niową, sięgający na północ do Pirenejów, południowej Francji, Dalmacji, Słowenii, Austrii, południowych Moraw i Słowacji, notowany poza tym z Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowa, jednorazowa wzmianka sprzed przeszło 120 lat o występowaniu w Galicji opierała się prawdopodobnie na błędnie zaetykietowanym materiale, gdyż później nigdy nie została potwierdzona. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i czerwcu — spotyka się je na łodygach, liściach i kwiatach roślin żywicielskich, jakimi również dla larw są popłoch pospolity — Onopordon acanthium L. oraz byliny należące do rodzaju tojad — Aconitum L. Cykl rozwojowy i sposób życia przebiega podobnie jak u pokrewnych gatunków.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Galicja» (Nowicki M. 1865)