Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oberea (Amaurostoma) euphorbiae (Germar, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony w wąskim pasie od Francji i Szwajcarii przez południową część środkowej Europy, północne Włochy, Jugosławię, Rumunię i Ukrainę aż do Uralu Południowego. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Z uwagi na brak okazów dowodowych oraz znaczną odległość od znanych nielicznych stanowisk w Czechosłowacji (brak tego gatunku w obu krajach niemieckich) dane o występowaniu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej uważa się za niewiarygodne. Gatunek ten jest biologicznie związany z wilczomleczem błotnym — Euphorbia palustris L., rośliną żywicielską zarówno imagines jak i larw. Postacie dojrzałe ukazują się od połowy maja i są spotykane do lipca na wilczomleczach, których liśćmi odżywiają się. Samica składa jaja pojedynczo w nacięciach zrobionych na zeszłorocznych łodygach, wysokości około 10-15 cm. Larwa początkowo żeruje w rdzeniu łodygi, następnie pod jesień drąży chodnik w kierunku szyi korzeniowej i korzenia, gdzie przezimowuje, po czym wiosną odbywa przeobrażenie. Jednoroczny cykl rozwojowy, może być niekiedy przedłużony do dwóch lat.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krotoszyn (Szulczewski 1922, Horion 1974)