Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) rugifrons (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek borealno-górski, rozsiedlony w Pirenejach, Alpach i Karpatach, wykazujący rozerwany zasięg w obrębie Gór Środkowych, a w Skandynawii docierający do skrajnych obszarów północnych. W Polsce niedawno odkryty na jednym oderwanym stanowisku w Ojcowie. Prawdopodobnie można go będzie odszukać u nas w Karpatach, gdyż znany jest ze Słowacji. Zasiedla głównie tereny otwarte, zwłaszcza na glebach wapiennych. Występuje na pobrzeżach lasu, morenach i suchych murawach. Postacie dojrzałe są aktywne nocą, kryjąc się za dnia pod kamieniami, w ściółce i pod roślinami. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: malina właściwa — Rubus idaeus L., porzeczka agrest — Ribes grossularia L., poziomka pospolita — Fragaria vesca L., skalnice — Saxifraga L. i trawy — Gramineae. Generacja jednoroczna. Samice składają jaja w czerwcu-wrześniu do gleby, niekiedy na glebę blisko roślin. Larwy żerują na korzeniach, po przezimowaniu przepoczwarczają się w kwietniu-maju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Kuśka 1985b
KFP 19 Polska Mroczkowski i Stefańska 1992