Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Tournieria) smreczynskii Cmoluch, 1968
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Rozsiedlenie tego gatunku jest słabo poznane, gdyż został stosunkowo niedawno opisany z Lublina; jest znany poza tym w Polsce z Hajnówki oraz notowany ostatnio z Ukrainy i Niemiec. Zamieszkuje głównie miasta i osiedla wiejskie, gdzie występuje w parkach, ogrodach i zieleńcach wśród zabudowań. Bywa poławiany przeważnie na bzie zwyczajnym (lilaku) — Syringa vulgaris L. i ligustrze pospolitym — Ligustrum vulgare L. oraz w ściółce pod krzewami. Postacie dojrzałe są aktywne nocą; żerują na liściach krzewów i drzew, wyżerając na brzegach liści małe półkoliste karby. Prócz bzu i ligustru, obserwowano również żerowanie na śnieguliczce białej — Symphoricarpos albus (L.) Blaze, dereniu świdwie — Cornus sanguinea L., robinii akacjowej — Robinia pseudacacia L. oraz na różnych gatunkach z rodzajów: tawuła — Spiraea L., głóg — Crataegus L., złotokap — Laburnum Med. i porzeczka — Rihes L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Hajnówka (Dieckmann 1980, Petryszak i Mazur 1981, Kuśka 1985b); Wyżyna Małopolska: rezerwat Skowronno, Pińczów (Kania 1991d); Wyżyna Lubelska: Lublin (Cmoluch 1968, Cmoluch 1972, Smreczyński 1976, Dieckmann 1980, Kuśka 1985b); Polska (Frieser 1981, Lucht 1987, Koch K. 1992, Mroczkowski i Stefańska 1992)

Uwagi:
Wyżyna Lubelska: — locus typicus! dla O (T.) smreczynskii Cmoluch