Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trachyphloeus aristatus (Gyllenhal, 1827)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), notowany również z Kaukazu. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale z niektórych krain jeszcze nie wykazywany. Zamieszkuje nasłonecznione zbocza pagórków, pobrzeża lasu i zarośli, nasypy, skarpy dróg, grobli i tam, suche murawy, łąki i pastwiska oraz miejsca ruderalne. Postacie dojrzałe łowiono na roślinach zielnych, krzewach i krzaczastych drzewach, w ściółce, pod opadłym listowiem, wśród mchów i kęp trawy. Gatunek polifagiczny. Jako rośliny żywicielskie są podawane w piśmiennictwie: dąb szypułkowy — Quercus robur L., bodziszek czerwony — Geranium sanguineum L., jastrzębiec kosmaczek — Hieracium pilosella L., podagrycznik pospolity — Aegopodium podagraria L. Chrząszcze wygryzają karby na brzegach liści. Rozmnaża się partenogenetycznie.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1890b, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Stachowiak P. i Baraniak 1980
KFP 19 Nizina Mazowiecka Warszawa Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 19 Dolny Śląsk Letzner 1881b, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Jeschke 1938
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Gerhardt 1910
KFP 19 Górny Śląsk Bytom Polentz 1935
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Petryszak 1975, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe Cmoluch i in. 1975
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Miczulski i Olszewski 1973, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1918, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 Sudety Zachodnie Gerhardt 1910
KFP 19 Sudety Wschodnie Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 19 Beskid Zachodni Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 19 Pieniny Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Pomorze» Lona 1937
KFP 19 «Śląsk» Schilling 1845, Letzner 1871, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845