Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Liophloeus (Liophloeodes) liptoviensis (Weise, 1894c)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek występujący na Podolu, w Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. W Polsce chrząszcz mało znany, notowany ogólnikowo z Tatr, góry Turnicy koło Przemyśla oraz kilku stanowisk w Bieszczadach. Bionomia i rośliny żywicielskie nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od maja do końca sierpnia, na niskich roślinach zielnych, w piętrze regla dolnego i połonin Bieszczadów.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Dalla Torre K. W. v., M. [v. Emden] i F. v. Emden. 1936. Curculionidae: Brachyderinae 1. W: W. Junk i S. Schenkling (red.), Coleopterorum Catalogus, 27 (147). 's-Gravenhage, 132 str. – F.

Dieckmann L. 1980. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Brachycerinae, Otiorhynchinae, Brachyderinae). Beitr. Ent., Berlin, 30, str. 145-310, 172 rys. – F.

Koch K. 1992. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 3. Krefeld, 389 str. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Mroczkowski M. i J. Stefańska. [1992]. Coleoptera – Chrząszcze. W opracowaniu zbiorowym pod redakcją J. Razowskiego «Wykaz zwierząt Polski», Tom III. Kraków, str. 7–197. Uwaga. Na stronicy tytułowej błędna data wydania: 1991. Pierwszą korektę autorzy przeprowadzili w lutym 1992, właściwą datą wydania jest wrzesień 1992 – miesiąc, w którym pierwsze egzemplarze były dostępne. – F.

Petryszak B. 1977. Materiały do znajomości ryjkowców (Curculionidae, Coleoptera) Bieszczad i Pogórza Dynowsko-Przemyskiego. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Zool., Warszawa-Kraków, 23, str. 127–164. – F.

Pietsch [P.]. 1902. [Einige Käfer aus Schlesien]. Z. Ent., Breslau, N. F., 27, str. IV–VII. – F.

Smreczyński S. 1958. Vorstudien zu einer Monographie des Subgenus Liophloeodes Weise 1894 (Gen. Liophloeus Germar 1824) (Coleoptera, Curculionidae). Acta Zool. Cracov., Kraków, 3, str. 67–120, tt. XI–XVII. – F.

Smreczyński S. 1966. Ryjkowce – Curculionidae: Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 98b. Warszawa, 130 str., 216 rys. – F.

Smreczyński S. 1981. Brachyderinae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Krefeld, str. 240–273, ill. – F.

Weise J. 1894c. Zur Gattung Liophloeus Germ. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1894, str. 257–266. – F, S: 19.

Winkler A. 1932. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 12 [bez Apioninae i Peritelus Germ.]. Wien, str. 1401–1433, 1436–1520. – F.