Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachysomus strawinskii Cmoluch, 1961b
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek mało znany, gdyż stosunkowo niedawno opisany z Gródka nad Bugiem i dotychczas znaleziony tylko na dwu stanowiskach, gdzie występuje bardzo licznie w siedliskach kserotermicznych. Niższe postacie rozwojowe, szczegóły bionomii i rośliny żywicielskie nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961b, Cmoluch 1963, Smreczyński 1966, Grądziel 1968, Petryszak 1982, Mazur M. 1992); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Wanat 1985, Mazur M. 1992); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992)

Uwagi:
Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa — locus typicus! dla B. strawinskii Cmoluch