Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Foucartia squamulata (Herbst, 1795)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony od wschodniej Francji i środkowych Włoch przez kraje środkowoeuropejskie aż po północne części Półwyspu Bałkańskiego i Turkmenię, ponadto notowany z kilku południowych prowincji Szwecji. W Polsce dość rzadko spotykany, wykazywany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, tylko w południowym obszarze pospolity na siedliskach kserotermicznych. Występuje na stepach, nasłonecznionych zboczach, często szałwii łąkowej — Salvia pratensis L., na skarpach grobli i tam, przydrożach, miedzach, pastwiskach, suchych murawach, w piaszczystych dolinach rzecznych i kopalniach piasku. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: lucerna sierpowata — Medicago falcata L., komonica zwyczajna — Lotus corniculatus L., groszek bulwiasty — Lathyrus tuberosus L., krwiściąg mniejszy — Sanguisorba minor Scop., pięciornik wiosenny — Potentilla verna L., mniszek pospolity — Taraxacum officinale Web., janowce — Genista L., macierzanki — Thymus L. i róże — Rosa L. Postacie dojrzałe poławiano od połowy maja do końca sierpnia. Świeżo wylęgnięte imagines obserwowano od połowy maja do połowy czerwca; samice z dojrzałymi jajami od końca maja do sierpnia. Przezimowują larwy albo poczwarki oraz niektóre osobniki starej generacji.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Stogi (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Griep 1939, Griep 1939b, Petryszak 1972); Nizina Mazowiecka: Okuniew koło Warszawy (Osterloff 1882); Dolny Śląsk: Wrocław (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Petryszak 1972); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Kuntze R. 1936d, Kuntze i Noskiewicz 1938, Petryszak 1972, Mazur M. 1983, Wiech 1984); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Petryszak 1972, Petryszak 1991, Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Petryszak 1972, Petryszak 1982, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze (Cmoluch 1963, Mazur M. 1992); Sudety Wschodnie: rezerwat Gipsowa Góra koło Kietrza (Kuśka 1981); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Trella 1938b, Kuntze R. 1936d, Kuntze i Noskiewicz 1938, Petryszak 1972, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Kuntze R. 1931, Kuntze R. 1931c, Franz 1936); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Łętowski 1981); «Prusy» (Horion 1951); «Prasy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1854, Kuhnt 1912, Franz 1936); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)