Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barypeithes interpositus (Roubal, 1920)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany z nielicznych stanowisk na Ukrainie, Słowacji, północnych Węgrzech oraz z okolic Sanoka w Polsce. Wymagania ekologiczne i bionomia słabo poznane. Na Słowacji spotykany na terenach pagórkowatych — w jasnych lasach liściastych, zwłaszcza na ich obrzeżach, w zaroślach, na łąkach śródleśnych, wśród wilgotnych resztek roślinnych w dziuplach dębu — Quercus L. Postacie dojrzałe poławiano na początku maja, w lipcu i wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.