Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowych prowincji Fennoskandii przez środkową część Europy po środkowe Włochy i północną część Półwyspu Bałkańskiego; zawleczony do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Polsce chrząszcz pospolity w całym kraju na terenach porośniętych sosną. Zarówno imagines, jak i larwy, żerują głównie na sośnie — Pinus silvestris L., rzadziej na innych gatunkach drzew iglastych. Postacie dojrzałe spotyka się od kwietnia do października; żerują one na igłach, na których wygryzają szczerby, wyrządzając niekiedy duże szkody w drzewostanach sosnowych, zwłaszcza rosnących na glebach suchych. Samica składa jaja w złożach po 30-125 sztuk, ogółem do około 1200 sztuk. Rozwój embrionalny trwa 16-22 dni przy temperaturze +18°C. Larwy żerują na korzeniach, cieńsze zżerając całkowicie, w grubszych korzeniach żerują początkowo w korze, później niekiedy wdrażają się do rdzenia, wyrabiając chodniki do 15 cm długości. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, w komorze ziemnej. Stadium poczwarki trwa 2-3 tygodnie. Z powodu silnego żerowania imagines i larw sosny jednoroczne lub dwuletnie mogą obumierać.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
[Brak szczegółowych danych o rozmieszczeniu]

Uwagi:
W całej Polsce pospolity, nie wykazany tylko z następujących krain: Gór Świętokrzyskich, Sudetów Zachodnich i Wschodnich, Kotliny Nowotarskiej, Bieszczadów, Pienin i Tatr.