Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) cinerascens (Fahraeus in Schönherr, 1840b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący Afrykę Północną oraz południową i środkową część Europy; notowany ponadto z Danii i szwedzkiej wyspy öland. Jest gatunkiem mało znanym, gdyż przez przeszło sto lat uważany był za synonim S. (S.) cambricus Steph. W Polsce zaliczany do fauny krajowej na podstawie jednego okazu znalezionego w ubiegłym wieku w Legnicy, dlatego też współczesne ogólnikowe wzmianki o jego występowaniu na Śląsku winny być potwierdzone nowymi materiałami (Mroczkowski i Stefańska 1992). Występuje na polach, łąkach, pastwiskach, wydmach i słonawiskach. Postacie dojrzałe spotyka się od wiosny do jesieni na komonicy zwyczajnej — Lotus corniculatus L., komonicy wąskolistnej — L. tenuifolius (L.) Rchb. i komonicy skrzydlatostrąkowej — L. siliquosus L. Przebieg rozwoju nie jest znany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: