Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Dorytomus (Praeolamus) dejeani Faust, 1883
Opis w KFP:
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Europie, docierający na północy do 65° szerokości geograficznej; notowany nadto z Azji Mniejszej i Azji Środkowej. W Polsce występuje pospolicie prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Żyje głównie na topoli osice — Populus tremula L. i topoli białej — P. alba L., rzadziej na topoli czarnej — P. nigra L. Imagines po opuszczeniu kryjówek zimowych w glebie, ukazują się wczesną wiosną na drzewach, gdzie w marcu samice składają jaja pod łuski męskich pączków kwiatowych, rzadziej żeńskich. Larwy żerują w pączkach, zwykle do momentu, gdy pączki uszkodzone żerem larw nie opadną na ziemię; larwy wdrażają się następnie w glebę, w której budują komorę poczwarkową. Młoda generacja ukazuje się w maju i wędruje na drzewa. Chrząszcze żerują na spodniej stronie liści. Od połowy czerwca przenoszą się do gleby na diapauzę letnią. W Anglii imagines są aktywne już w okresie jesieni i samice składają jaja.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), nadl. Dębowo — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: Łuknajno koło Mikołajek (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), okolice Poznania (Riabinin 1961), Łęczyca (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1883, Smreczyński 1932), Dziekanów Polski (Malkin B.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Dolny Śląsk: Nysa (Gerhardt 1899, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Raciborza (Kelch 1852, Roger 1856), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Roger 1856, Kuśka 1982), Racibórz (Roger 1856), Kończyce, Pogrzebień i Jastrzębie-Zdrój (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983), Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Nieznanice (Lgocki 1908), Łódź (Wanat 1987), Wyżyna Miechowska — Biała Góra (Petryszak 1988), Rogów koło Koluszek (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Gotwald 1968), Święty Krzyż (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1959, Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964); Roztocze (Nowicki M. 1870, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Szczebrzeszyn (Kuśka A.*); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1897, Gerhardt 1898, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910), Kopaniec koło Starej Kamienicy (Malkin B.*); Sudety Wschodnie: Stronie Śląskie (Kuśka A.*), Kletno (Wanat M.*); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), osiedle Hałbów Niżny (Petryszak i in. 1993); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)