Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Magdalis (Edo) ruficornis (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 20]
Szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie, w Szwecji docierający do koła podbiegunowego, a na wschód do Syberii. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych gór. Jako rośliny żywicielskie podawane są: czeremcha zwyczajna — Padus avium Mill., jarząb pospolity — Sorbus aucuparia L., głóg dwuszyjkowy — Crataegus oxyacantha L., grusza pospolita — Pirus communis L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L., śliwa domowa — P. domestica L., wiśnia pospolita — Cerasus vulgaris Mill., morela zwyczajna — Armeniaca vulgaris Lam., pigwa pospolita — Cydonia vulgaris Pers. i róża dzika — Rosa canina L. Postacie dojrzałe ukazują się na roślinach w kwietniu, żerują na liściach i pączkach, przeżywają do czerwca. Samice składają jaja w zieloną korę młodych gałązek, które później obumierają na skutek żerowania larw.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968, Wanat 1989), Piduń koło Szczytna (Malkin B.*), Giżycko (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Dittrich 1911, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Smreczyński 1932, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i in. 1974, Stachowiak P. 1984), Burzenin nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Minkiewicz 1935, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Borowski 1993d), Podkowa Leśna (Malkin B.*); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska, Podolany (Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b), Wrocław-Świniary, Chrząstowa Wielka koło Wrocławia (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856), 5 miejscowości (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Mazur M. 1994e), Tomaszów Mazowiecki, Rogów koło Koluszek (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Woroniecka 1924, Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Minkiewicz 1935, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981); Roztocze (Tenenbaum 1918, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994), Tarnawatka (Wanat M.*); Nizina Sandomierska (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: okolice Sobieszowa (Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie: rezerwat Gipsowa Góra koło Kietrza, Stronie Śląskie (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka A.*); Beskid Wschodni (Smreczyński 1955c, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994, Mazur M. 1994b); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993, Petryszak 1993b); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1972, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)