Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Magdalis (Magdalis) rufa Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią i południową część Europy; wykazywany również z Afryki Północnej. W naszym kraju dotychczas z całą pewnością nie stwierdzony. Dawna informacja z 1936 r. o występowaniu tego ryjkowca w Polsce jest z pewnością błędna (Mroczkowski i Stefańska 1992), podobnie jak późniejsza wzmianka A. Leśniaka (1987). Żyje na sośnie zwyczajnej — Pinus silvestris L. i sośnie czarnej — P. nigra Arnold. Postacie dojrzałe poławiano na drzewach w maju i czerwcu. Larwy odbywają rozwój w gałęziach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: