Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liparus illyricus (Gyllenhal in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony od południowo-wschodnich Alp po Bośnię i południową Słowację. W Polsce nie występuje. Pierwsza wzmianka G. Zebego sprzed 140 lat o występowaniu tego ryjkowca na Ziemi Kłodzkiej została powtórzona przez innych autorów w 1871 i 1872 r., ale J. Gerhardt (1890b) podał, że zaistniała prawdopodobnie omyłka w oznaczeniu L. germanus (L), dlatego też autor ten później (1910) nie zamieścił L. illyricus (Gyll.) w spisie chrząszczy śląskich. W piśmiennictwie polskim omawiany gatunek nie był zaliczony do fauny krajowej (Smreczyński 1968b, Mroczkowski i Stefańska 1992). Bionomia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872)