Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Latridius (Latridius) rybinskii (Reitter, 1894)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, notowany z Ukraińskiej SRR, Słowacji, południowych Czech oraz Austrii. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony, ale istnieje możliwość jego występowania w południowo-wschodniej części kraju. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji opierały się na dawnych danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza naszą granicą. Bionomia tego gatunku nie jest znana; chrząszcze poławiano pod ściętymi trawami oraz pod wiązkami trzcin ściętych na zamarzniętym stawie.
[tom 22]
Gatunek mało znany, opisany z zachodniej Ukrainy, notowany z Niemiec, Austrii, Czech, Moraw i Słowacji. Ogólnikowo notowany z Galicji na podstawie stanowisk leżących poza obecnymi granicami kraju. Znany u nas z pojedynczych stanowisk w dwu krainach. Występuje na bagnistych pobrzeżach rzek, jezior i stawów. Poławiany w detrytusie, pod gnijącymi trawami, w pleśniejących łodygach trzcin — Phragmites Adans; we Wrocławiu wysiany z pryzmy ściętej roślinności nadwodnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 13 «Galicja» Jakobson 1915
KFP 13 «Galicja Wschodnia» Hetschko 1926
KFP 22 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Ruda Milicka Rücker i Borowiec 1991
KFP 22 Dolny Śląsk Wrocław - Mokry Dwór Kania 1994