Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Camptorhinus simplex Seidlitz, 1867b
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący głównie w basenie Morza Śródziemnego, docierający na północ do południowego Tyrolu, południowej Słowacji oraz Rusi Zakarpackiej. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony; w kluczu do oznaczania naszych ryjkowców (Smreczyński 1972) C. simplex Seidl. nie był zaliczony do fauny krajowej. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Polsce (Leśniak 1987) jest niewiarygodna. Zasiedla lasy liściaste i mieszane. Spotykany na pniach starych dębów — Quercus L. z żerowiskami kozioroga dębosza — Cerambyx cerdo L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Leśniak 1987)