Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cartodere elegans (Aubé, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Obszar rozprzestrzenienia tego gatunku obejmuje Podobszar Śródziemnomorski i południową Francję do okolic Paryża. Notowano go poza tym z Madery, północnych Włoch, Ukrainy i Węgier, gdzie był znaleziony w gniazdach bocianich. Dotychczas nie znany z krajów niemieckich oraz Czechosłowacji, i nie uwzględniany w kluczu do oznaczania Lathridiidae środkowoeuropejskich. W Polsce stosunkowo niedawno wykazany z jednego stanowiska w Sudetach Zachodnich. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Galicji oparta była na danych odnoszących się do stanowiska leżącego obecnie poza granicami naszego kraju. Występowanie omawianego gatunku w naszym kraju wymaga dalszych badań.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: nadleśnictwo Kłodzko, leśnictwo Ścinawka (Nawrot i Wiśniewski 1970); «Galicja» (Jakobson 1915)